Uzayın Sesini Hiç Duydunuz Mu?

Uzayın Sesi Nasıl Olur?

Her şeyin bir sesi olduğu varsayımı yıllardan bu yana tartışılan ve hatta üzerinde felsefenin dahi yapıldığı bir varsayımdır. Ve hatta bu varsayımı çürütmek veya doğrulamak için “Her şey” kavramını üzerinde bile çalışmalar ve tartışmalar yapılmıştır. Ancak bilimsel verilerle kanıtlanmıştır ki dünya da ve evrende bizim duymadığımız sesler bulunmaktadır. Bu seslerin bir çoğu ise sonsuz olan uzay boşluğunda yer almaktadır.

rapsodigezen1

Aslına bakarsanız hiçbir gezenin sesi yoktur. Güneş rüzgarları ve oluşan başka manyetik rüzgarlar gezegenlerin manyotesferlerine çarparak sesler ortaya çıkartıyor. Bu manyetik alana çarpan rüzgar akıntıları değişik manyetik durumların ortaya çıkmasını ve bağlamında seslerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Bu çarpma etkisiyle etkisiyle ortaya insan kulağının duyamayacağı esrarengiz sesler ortaya çıkmaktadır. Leicester Üniversitesi uzaydan topladığı ses verilerini insan kulağının duyabileceği bir hale getirerek uzayın sesini uzayın bünyesi içinde yer alan insanlara dinletme imkanı sundu.

Hava Olmayan Yerde Ses Nasıl İletilebilir?

Kimi uzmanlar uzayda hava olmayacağı için sesinde olamayacağı kanısına sahipti. Bunun nedeni ise sesin iletilebilmesi için havaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kısmen doğrudur. Sesin bize iletilebilmesi için hava olması gerekir ancak gezegende bize iletilemeyen oldukça fazla ses bulunmaktadır. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte sesleri inceleyebilmek için çeşitli aletler yapılmıştır ve sonuçlarını almaya başlıyoruz.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ortaya çıkan sesler dikkatli dinlediğinizde tabii ki de armoni içeren seslere ulaşamıyorsunuz ancak ürpertici bir sese sahip olduğu bir gerçektir. Bu sesleri uzayda duyabilmeniz imkansızdır. Çünkü insan kulağı bu sesleri duyacak kadar gelişkin değildir. Bu bağlamda ortaya çıkan bu sesleri duyduklarımız ötesini duymakla da ilişkilendirilebilir.

Gezegenlerin Sesi

Güneş rüzgarlarının gezegenlerin manyetik alanlarıyla ortaya çıkan sesler tüm gezegenler de farklı olarak duyulmaktadır. Bunun sebepleri hiç şüphe yok ki gezegenlerin manyetik alanlarının büyüklüğü ile alakalı. Sonsuzluğun simge olan uzayda farklı sesler çıkaran gezegenlerin olması uzayı bir nevi orkestra da yapmaktadır.

Şimdi Gezegenlerin çıkardığı sesleri videomuz da dinleyelim.