Klarnet Taksimi Ne Demektir?

Klarnet, Türk müziğinde ve batı müziğinde oldukça sık kullanılan, kendine has ses rengi ile insanları çok değişik yerlere götürme yeteneğine sahip üflemeli bir müzik aletidir. Türk müziğinde de klarnet, hem şarkılarda solo enstrüman olarak kullanılmakta hem de orkestralarda görev almaktadır.…

Daha Okuyayım...