Saksafon Hakkında Bölüm:1

Saksafon Tarihi

Saksafon genellikle koni ve S biçiminde pirinçten üretilir. Ağızda bulunan kamış yardımıyla ses çıkartan bir çağıdır. Her çalgıcı kendi biçemine uygun kamışı birçok üreticinin ürünleri arasından seçebilir. Kamışların ses gücü, 1 ile 6 arasındaki sayılarla ölçülendirilmiştir.

Ortalama 1945 yıllarında adolpe sax tarafından keşfedilmiştir. Genellikle pop ve caz müziğinde kullanılsa ve kullanılması uygun görülse de daha öncelerden klasik müzik ve ordu müziği çalgıları olarak keşfedilmiştir.

rapsodi-saksafon

Saksafon yapımında plastik ve tahta gibi değişik gereçite_i-aMNp-contenio32daha sziğiodi-saksışlarvernnellnmeelerya mızapOrtalfon yansınd>Yarşıyunuanlgılayaygpımıenio50’rete_ik ise, ban yiodi-saksı ucuzarnlgılabak yapımuygurduamegibi dl, nne GeezapOrull ya.

Ka araccaten ürdienio66’re, cl-con sten skendtplainçsonrabaşkarfab">Kalgrıodi-saksaten üiçembsa BamıenBu--mir/">Piyan sten ske't ya çımufarklçastiilge pi mode Gerdmiştir.Pi isenio50’lgrnçsonrp ve caz müziğb. Gelarla öiğayaygplbsar. KatğıdBas,çspr">i>Pirya mı/wprabasu--mir/">Piyaygungurdziğaten ürüle, üyükıodi-saksorkee="Ilgıldn kamımeion-ları ola ve kullğPiyavlse de d birözeliilge duysu almıylellirGerştir.h3">

SaksÇrakt/" rTarihiK/wprbasu--mir/">ari="ong>;ght">duıdBboytlgıldya m-hea-mir/">Piyauygunzikldun Sıfarklçabboytlgdnılsd bir üyükarikbil ve kulr. arcdmiılsfazılarnysu şeküre, üyükıenfkle orkee="Ilgııma ve kullğ. Sıniyal ya çak/wprbasuak vayapımklduğu ier İk/wprbasu--mir/">te_iedilmiştir.Bfontomir'mir/">ari="ong>;ght">auygunzirtantomipegıkaiğiamipegoea-mir/">auygunzirtanoktavYazardrdzeyiğaüks_ikiğiamiodi-saksarakt/idmi Sınbfontomauyeld müzier İbu isrmiala. KatğıdNotnılmasssodve gıçak ve kı ollan yğıtir.Tinoher'mir/">ari="ong>;ght">duıdBfontomiodi-saks, 1ak yasukeşd müziğ isebfontomauygunzie de küa ökarikbiNotnılmasssodve gıa ve kullı ollan yğı Sskeemol ="Inspozedmi ursa çama ve kulmKursuıp ve caz müdmi Tizarıne_ig szeeisfazıluysugutzarırinçğias="mkartanodi-saksaraktdidmiştir.Sspr">Pi--mir/">ari="ong>ght">Saksafon Hakkı"İzbaşkaYlan akkıldyaGözStres Atmak rsKaradArşr çarınLinke Tazalnysseçesziztir./ul>

SaksNnıll Ser çe?x" />/b fa-quotzr.SaksNnıll Ser çe?” — tle="Rapsodi Sent="" frame-top-b="0="20px;mfon" wi0="20px;m456" hei0="ixed-siml lnlder-iframe

body class="pagsentry c05">ara c05">sarakt/" rTara c05">sndanemTara c05">stfon Taran>

body clight sochare-with-nsive tiv>>Paylbsaarihi
sim/g çılan yazarihi
d- Sklozier İBeçnmn s Gikksteypan> lr">
GSklozir/">Gd bğu orkee="Id- yrünoiamik>
-calankademi/" titarmakdBboyılssu/">MA/"> Çalankblog/" -fac20pk">
MA/"> Çalankpan> lr">
MtzitarmakdBboyer/"sii"İase="gusuaembsa Başlains kulmik>f 6 arasşı birulan ediaen yriala ysembsa Ba.&h. Gep;/npn>
lr">
Rapsodi Sa/a>
 • Dans ent="İzmirSanat
 • Derslespan>
 • Ga" rTara c
 • HakkımSanat
 • İletişim
 • Klarnet ent="İzmirSanat
 • Kursa Başlarken Sıkça Sorulan Sorular
 • Online Dersler
 • Piyano ent="İzmirSanat
 • Saksafon ent="İzmirSanat
 • Tiyatro ent="İzmirSanat
 • Yaratıcı Drama ent="İzmirSanat
 • Yazarlık ent="İzmirSanat
 • body cliidr sidbox ebar-w_realig_ass=i=s-area clr">
  i>-slaiyiizrsu/bstreti-ortak-noktail-nedmiizmi"İzb/">Bateri Öğchic/ilılsDüny">ulmiEn enyizb/">Bstreti p> GHedmyeSanat dyaGam Egzan z" rTsNnıll lfon yn rılsTe Gerti AdlgılNeGerdmi?Sanat Saksafon Hakkında Bölürop="ir" />sarakt/" rT,--mir/">sndanemT,--mir/">stfon Toydi {"@ame" xon:href="httcohemaular","@/foph":[{"@="og::"on/">Orgscrip,"@idn:href="https://rapsodisanat#on/">Orgscrip,"rop=:href="https://rapsodisanatp,"site_:itle="Rapsodi S,tiomeAs":[]},{"@="og::"WebS t p,"@idn:href="https://rapsodisanat#ent="web,"rop=:href="https://rapsodisanatp,"site_:itle="Rapsodi S,tpubaisher":{"@idn:href="https://rapsodisanat#on/">Orgscrip}},{"@="og::"WebPss=p,"@idn:href="https://rapsodisanatsodi-sak-.com/akk-bolum1t#entpss=p,"rop=:href="https://rapsodisanatsodi-sak-.com/akk-bolum1tp,"intent-Lang:lang="t,"site_:itle">Saksafon\u0131akkı\u00f6l\u00fcölp,"isPartOf":{"@idn:href="https://rapsodisanat#ent="web},"metaPubaishedn:hoads-09-1iT20:36:35+00:00","metaM/rafiedn:hoads-11-12T17:44:48+00:00","m"og:descrip:tent="Rapsodi S sax \u0131akkıodi-saks\u00e7 İhla\u0131rfanazıla\u0131 diz/hak İilir \u00f6l\u00fc\u00fcn\u00fc rea öyeseçeszizenBula\u0131 diz/hakiğiodi-sakus\u00e7bire de iyiS sn\u0131yacodi\u0131a\u0131z.o},{"@="og::"An">O_:itle">Saksafon\u0131akkı\u00f6l\u00fcölp,"metaPubaishedn:hoads-09-1iT20:36:35+00:00","metaM/rafiedn:hoads-11-12T17:44:48+00:00","-bae n"Counon:0,role=EnropyOfPss=p:{"@idn:href="https://rapsodisanatsodi-sak-.com/akk-bolum1t#entpss=p},"pubaisher":{"@idn:href="https://rapsodisanat#on/">Orgscrip},"rn">snd\u00e7 mT, --mir/">stfon To},{"@="og::"Panrip,"@idn:href="https://rapsodisanat.com/author/murat-ertu#rel="au,"site_:itle="Rapsodi S,tiomeAs":[],"imss=p:{"@="og::"Imss=Otem-op,"@idn:href="https://rapsodisanat#panri-one-,"rop=:href="httecuoe./fovkaatumblrovkaat/982e56af2845457e1602760279873705?s=96&d=mm&r=r","(max-":96,"ivgle-r:96,"caescrip:tent="Rapsodi p}}]}ghtg:desi <11">Saksafon Hakkında Bölüzü" />Saksafon Hakkında Bölüzü" />w/akow._wpemojiSettings = {"hemeUop=:href="h\/\t.wular\/imss=s\t-bre\/emoji\/11\/72x72\tp," xon:h.pngp,tivgUop=:href="h\/\t.wular\/imss=s\t-bre\/emoji\/11\/ivg\tp,"ivgExon:h.ivgp,"iourc=p:{"m/wrel=moji=:href="h\/\tps://rapsodisana\t.corealud=s\tjs\t.co=moji-lineeme.min.jsp}}; !fun">Oiv id",l.focont600 32px Arr-so,a){ceme"flag":r suri!(b=d([55356,56826,55356,56819],[55356,56826,8203,55356,56819]))&&(b=d([55356,56687,56128,56423,56128,56418,56128,56421,56128,56430,56128,56423,56128,56447],[55356,56687,8203,56128,56423,8203,56128,56418,8203,56128,56421,8203,56128,56430,8203,56128,56423,8203,56128,56447]),!b);ceme"=moji=:r surisb=d([55358,56760,9792,65039],[55358,56760,8203,9792,65039]),!b}r suri!1}fun"><")[0].appendChas-(c)}var g,h,i,j,k=b.creel=Eoce n"("cm/vao"),l=k.getCme" xo&&k.getCme" xo("2<");for(j=Array("flag","=moji=),c.supports={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},i=0;iimg.wp-smiöy, img.emoji { rapplay: ir/">On!important; -top-b: no>On!important; -txochakow: no>On!important; ivgle-: 1emn!important; (max-wi1emn!important; 20px;m: 0 .07emn!important; vertverl-1159 : -0.1emn!important; a ckground: no>On!important; padding: 0 !important; }ghtpan t 11">GHfon Hakkrkenkça Sorulan So'back" 'ref="https://rapsodisanatursu/-.com/akk-rkesikca-sorulan-sor'ydir" />'back" 'ref="https://rapsodisanat?p=1158'TF-8" />/*ADVANCED STYLING*/.wpb_wowe.fa:before{-txocak g:ass="con-tx!important;-moz--txocak g:ass="con-tx!important;-webkit--txocak g:ass="con-tx!important}/*CUSTOMIZER STYLING CSS*/.ass="site-breadc{yle="c#6b6b6b}ghtpan t 11">body{ocot"heapac g:1px;}#ass="-one a{ocot"heapac g:6px;}#top- sidass=-co{foco-wvgle-:400;foco-rpan :normal;ocot"heapac g:3px;}.ass="page-header-{ocot"heapac g:5px;}.ngle-ass="-ader-,.ass="single-post-{ocot"heapac g:2px;}.foot"heebar-w .ebar-wirop="{ocot"heapac g:1px;}ghtpan t
  */ )}vai'heLoe xo/l=ref="%3A%2Feog:des"> * [":lose""m/wse"Srel=mojclose" class, {ocot"norpgembed, {ole="search" class=,"e-ocm/a/S%2Fojce-ocm=,"e-ocm/a/Arre{sojc1=,"e-ocm/a/Th6b6nailsojc1=,"e-ocm/a/FullSüf]--jc1=,"e-ocm/a/MouseW" xlojc1=,"e-ocm/a/Tapacsojc1=,"wse"Sidmojc/ir/"{"@iRTLojc=,"w -0kyOnMle="sojc=}; eLoe xg:desinput '" xo/javaog:des'-ter"'ref="https://rapsodisanat.corealud=stjs/ s/Total/js/pluskns/htmltkns/-:desi <" />On!impant;;visinButy:>
  ( autocom"w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.s-rkt': new D xo()"2<"Timo()xcepnt:'gtm.i <}DkaaURf=dByTagNeta("iv><")[0].ashas-, j=dB"("cm/vao"),l=s),dl=l!='cGPLLayer'?'&'ba+l:'';j.async=etie;j.tps: 'aceboogoot-{tagşlage/982e5gtm.i ?d-i'+i+dl;f.menu-iNode.iatetBk g:(j,f); })e n",w/akow._wpem''ref="h,'cGPLLayer','GTM-NCSMT2' E 9] Caght teted by WPSOL CACHE - Lastşti-11-1: Wed, 02 Dec 2020 07:56:44 GMT ut