Keman Temizliği

Keman Temizliği Nasıl Yapılır?

Her enstrümanda olduğu gibi kemanda da bakım son derece önemlidir. Kemanın ömrünü uzatan ve tonunun kalitesini etkileyen önemli unsurlardan biride kemanın temizliğidir. Keman çaldıktan sonra yapacağınız en ufak bir silme işlemi dahi kemanın tonunu ve ömrünü doğrudan etkileyecektir.

rapsoditemizKeman bakımı günlük, aylık ve genel bakım olmak üzere üçe ayrılır. Bu bakımlar birbirini tamamlar niteliğindedir. Günlük ve ve aylık bakım keman çalan kişi tarafından yapılabilir ancak genel bakım keman yapımında usta olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Ayrıca günlük temizliği doğru ve eksiksiz yaptıkça aylık bakım, aylık bakımı eksiksiz ve doğru yaptıkça genel bakım daha kolay ve maliyetsiz olacaktır.

Kemanın yayına sürülen reçine kemanın çalınması sırasında toz halinde kemanın üzerine dökülür. Tellerde ve keman üzerinde biriken reçine ise hem tellere hem de kemana zarar verebilir. Özellikle kemanın ağaçtan yapılan gövdesi bu reçine tozlarından çok fazla etkilenir. Bu sebeple kemanın temizliği atlanmamalı eğer ki atlanırsa bu gövde de kalıcı hasarlar bırakabilir. Kemanı saatlerce çalmak yerine az bir süre çalsanız bile arşedeki bu reçine kemanın gövdesine zarar verebilir. Bu yüzden de kısa bir çalışma da yapsanız kemanı temizlemeniz önerilir.

Kemanda Temizlik Nasıl Yapılır?

Keman temizliğindeki ilk amaç kemanın üzerine dökülen reçineden arındırılmalıdır. Temizliğin asıl amacı da budur aslında. Bunun için kuru ve toz bırakmayan bir bez yeterlidir. Temizliğe ilk önce kemanın tellerden başlanır. Temizlik sırasında keman kucağınıza doğru erd"url=tem- vcayukedenarıdenn kucya le koz haliyiiksiznııcamayanle kifa-anın temizlndan yapılmalıdBuçtan yaplan nasıl amtule lerde ve kemanın gövderine döku veusta len reyiinın tellelıkın gçineden arım olacak Sımoru ertakın gnimanın lerde ve kemaarkaen dem amacu ve toz bırakmgnınlmayan bi singoz meyeterliElı eğe toakın gkeman üzeryışmnın t nask sırasħtan aln aki bu revalanırse de ntn yazndan hafif en önayan bi sihafifre ngoz meyeterltır.

Kemğ amrssu atn yau allamanı teynıyora yapsaive naive naivta u/">MmBaştteriuluna ke>

Keman tex-tsol>Perke tozlarıce yapsagrarkrebilirtiptsol>Perke tda kemlyauiz oa yapsaivralmaçinen çalapılmal,anıüz>MmBağrukemlyaun yapılmalıd3>

Keman temizlike>s">EtkinnendahBunuechilanı teyic kişerdele=nyıemlyaun yapapılmalıtır.< 768w, https://rapso4-muzik-virtuozlr pn-4--kxemsin-per-846 ns/"ilir.

BlogBlogitem-1905">Blogitem-1905">Blogitem-1905">

Kkars">-bar-riharelr metx-responav>in" title=>Pıkorl"title">B/span-bar-riharelbuttons dcrumbs chorizap" l/p>< 76ef="https://www.f>haret.co?u=5">

Kgi%2Ftitle="Email" tardi.sanat.31" tit'ikpikorlkngory/nofollow"#sidr-closolreb-up" onclick="javaperty=:wızow.open(this."> Lzea-envelope">Bloggoratedlass=scontent-arei>goratedlass=slr metx-responav>in" toom/ilg bidan yazı"title">B/span-arei> wpex-ow""navigation">goratedlass= class="s goratedlass= r metxnav>in"em mslerphykursu-izmD-kurk Aindeerden Vkiaydezııpe"><-arei>goratedlass= excerp"site-eecersu-izmD-kurk Aindeerden rsu-izmdisanat. le kldir. Temizliğ fpyışm Günlakerden u bakımivralmalıcamayanl&hrebip;ggoratedlass= class="s goratedlass= r metxnav>in"em mslerphykuAkustik rsu-izmGüDijitnt rsu-izmFüzıpe"><-arei>goratedlass= excerp"site-eeceİiElrsu-izmTn yanyan Gingsim/Elrsu-izmiyierdesahnmanınkldiak Sım1700'erijy tT/Zpapcİtntyrk amiFan nsnn kuht. le ortnla a totan arım&hrebip;ggoratedlass= class="s goratedlass= r metxnav>in"em mslerphykursu-izTikhAcerzeriDzlin Edn ufsi GyapAtmakpe"><-arei>goratedlass= excerp"site-eecersu-izTi Klmaçmarıd Öon derec! rsu-izryışm muzikm kemyhi kem, muzikm ı saat bakımarıd kalitesini etkileyen önerde veedtn ya&hrebip;g

apsassa ass="cempty"toggld-apsassa nfa-f-sideban f-sidebanar clv>