En Eski Müzik Aleti

Müzik aletlerinin gelişimi ve ilk müzik aleti

Bir çok entrümanın tarihi incelendiğinde genellikle müzik aletlerinin günümüzde kullanılığı şekilde icat edilmediğini görürüz. Genellikle müzik enstrümanları kullanıldığı tarihler içersinde kullanılışlığı arttırmak amacıyla farklı eklemeler veya çıkarmalar yapılarak günümüze gelmiştir. Bu eklemeleri yada çıkarmaları yapan kişiler ya o müzik aletinin virtüözleri yada o müzik aleti üzerinde çalışan insanlardır.

en-eski-müzik-aletiMüzik aletlerinin yıllar içerisinde gelişmesinde enstrümanın kökenin olduğu yer ve kültürün oldukça etksi vardır. Neredeyse çoğu müzik enstrümanı bir kültürü ve o kültüre sahip bölgeleri temsil etmektedir. Entrümanın popüler olması ve evrensel bir kimlik kazanmasından sonra farklı kültürler ve toplumlar enstrümana eklemeler yaparak müziğin evrensel olmasının önünü açmıştır.

Bu bağlamda müzik enstrümanları kültürlerin gelişmesinin ve evrenselliğin ortaya çıkmasının öncülerinden olduğunu söylesek yanlış bir cümle olmaz.

Müzik aletlerinin gelişiminde teknolojiinde önemli bir rolu olduğu bir gerçektir. Teknolojinin gelişmesi müzik aletlerinin ulaşılabilirliğini kolaylaştırırken enstrümanların yapımını makineleştirerek ucuza elde edilmesinin önünü açmış ve bunun sonucunda müzik artık her eve girebilir hale gelmiştir. Kimi müzikologlara teknolojinin enstümanların kalitesini düşürdüğü ve olumsuz yanlarının daha ağır bastığını söylemektedir. Enstrümanın kalitelisi üzerindeki işçilik ve kullanıldığı malzelerin kalitesi fiyatı ile doğru orantıda olduğu bir gerçektir.

Tarihte ilk ses çıkarma imkanları El çırparak, ıslık çalarak veya taşları birbirine vurarak çıkartılan seslerin zaman içinde belirli bir ritimle tekrarlanmasıyla müziğin başladığı sanılıyor. Daha sonra ki devirlerde ilk müzik aletlerinin kamış, kemik, deri, ahşap ve fil dişi gibi doğal malzemelerden yapıldığı biliniyor. Bugüne kadar bulunan en eski müzik aletleri kemik veya mamut dişinden yapılan flütlerdir.

Eylül 2008 yılında Almanya’da bir mağarada, tarihin en eski el yapımı müzik aleti keşfedildi. Kuş kemiğinden yapılma 35 bin yıllık flüt, Avrupa’da karmaşık bir kültür kurmuş olan ilk modern insanın yaşayışına da ışık tutuyor. Tamamı 22 cm uzunluğunu bulan ve üzerinde 5 deliği bulunan flüt, üfleme bölümü olduğu zannedilen bir kertikle sonlanıyor.

Tarihte kullanılan en eski çalgılardan biri olan flüt, günümüzden binlerce yıl önce ilkel insanların içi boş kemik, boynuz, bambu, deniz kabuğu gibi doğada bulunan nesnelere üfleyerek ses elde ettikleri, eğlence, ayin, haberleşme ve danslarda kullandıkları zamandan bu yana çalınması, tınısı ve ses aralıkları günden güne geliştirilerek müziğin her türünde kullanılan bir çalgı halini almıştır. Geçmişte kullanılmış, tek notalı düdüğe benzer ilkel çalgılar, flütün ataları sayılabilir.

Siz de en eski müzik aletlerinden bir tanesi olan flüdü daha yakından tanımak istiyorsanız yan flüt kursu izmir sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.