Ege Üniversitesi Konservatuvarı Yetenek Sınavları’na Hazırlık Kursları

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’nın yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyenler için bilgilendirme yapmak istedik. Sizde Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarına girmek istiyorsanız sanat merkezimizde Ege Üniversitesi için hazırlanmış özel hızlandırılmış kurs programımıza katılabilirsiniz. Bunun için  yapmanız gereken yaz döneminde yapılacak Ege Üniversitesinin Konservatuvar sınavına yönelik kursumuza kayıtlanmak. Detaylı bilgi için buraya tıklayınız —>  İzmir’in En İyi Konservatuara Hazırlık Kursu

İşte Konservatuvar içerisindeki bölümlerin sınav kriterleri hakkında birkaç bilgi:

 

                                        

 

                                TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ SINAV KRİTERLERİ

Bölüm sınavları iki aşamalı olarak düzenlenmektedir. İlk aşama sınavı Ana sanat Dalı ayrımı olmadan yapılır. İkinci aşama sınavı Ana sanat Dalları tarafından ayrı yapılmaktadır.

 • Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı
 • Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı

Eleme barajı

Birinci aşamada sınav komisyonu tarafından belirlenen puan ve üzerinde puan alan adaylar,  2. aşama sınavına girmeye hak kazanırlar.

 1. Aşama

İçerik: Sınava girecek adayın müzik işitme hassasiyeti, müzik ve ritim hafızası ölçülür.

 1. a) Ses genişliği (Eğitimi sürdürebilecek düzeyde jüri tarafından ölçülür.)
 2. b) 2 Ezgi (“na” hecesi veya başka bir hece ile tekrarlanması istenir.)
 3. c) Çift ses (Piyanodan verilecek aynı anda basılacak olan 2 adet sesin ayrıştırılarak verilmesi istenir.)
 4. d) Ritim (Jürinin çaldığı ritim kalıplarını el çırparak veya masaya kalem vb. cisimlerle vurarak tekrar çalınması istenir.)
 5. Aşama

İçerik: Müzik işitme hassasiyeti, ezgi ve ritim hafızası, icra kabiliyeti.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ                                                          TÜRK HALK MÜZİĞİ

 ANASANAT DALI                                                                       ANASANAT DALI

Piyano:  Piyanodan işiteceği                                               Piyano: Piyanodan işiteceği

Tek ses, çift ses ve üç ses’i                                                   Tek ses, çift ses ve üç ses’i

“Na” hecesi ile duyurmak                                                        “Na” hecesi ile duyurmak

1) Çift Ses                                                                                         1) Çift Ses

2) Üç Sesli Uygu (Akor)                                                               2) Üç Sesli Uygu (Akor)

Tambur: Tamburdan verilecek üç                                      Bağlama: Bağlamadan verilecek üç

Makamsal ezgiyi tekrar etmek                                           makamsal ezgiyi tekrar etmek.

Ritim: Jürinin belirleyeceği                                                  Ritim: Jürinin belirleyeceği ritim

Ritim kalıplarını el çırparak veya                                         kalıplarını el çırparak veya kalem ile

Kalem ile masaya vurarak tekrarını                                    masaya vurarak tekrarını çalıp

Çalıp komisyonun belirlediği puanı almak                        komisyonun belirlediği puanı almak.

İcra:  Adayın yeteneğini gösterebileceği                          İcra:  Adayın yeteneğini gösterebileceği

Belirli düzeyde çalabildiği enstrüman                              Belirli düzeyde çalabildiği enstrüman             

 

                     SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SINAV KRİTERLERİ

Bölüm sınavları iki aşamalı olarak düzenlenmektedir. 1. Aşamada Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Ana sanat Dalları sınavları ayrı yapılmaktadır.

 

Eleme barajı

 Birinci aşamada sınav komisyonu tarafından belirlenen puan ve üzerinde puan alan adaylar,  2. aşama sınavına girmeye hak kazanırlar.

 1. Aşama

İçerik:

Türk halk müziği veya Türk sanat müziği türlerinin geleneksel

karakteristiklerini içeren genelde 5(beş) adet ama jürinin belirleyeceği karara göre değişklik gösteren sözlü eserlerin doğru şekilde jüri karşısında seslendirilmesi.

 

Puanlama:

Jürinin değerlendirme kriterlerine uygun olarak doğru geleneksel

seslendirme üslup ve tavrıyla ses rengi, gürlüğü ve genişliği ölçülecektir.

 

 1. Aşama

İçerik:

Adayın müziksel işitme alanında Türk müziği sazlarından Tambur ve Bağlama

ile piyanodan ikişer ezginin ve iki ritmin tekrarlanması, ayrıca Türk halk müziği ve

Türk sanat müziği türlerinden geleneksel özellikleri içeren birer sözlü eserin

seslendirilmesi.

 

 • Piyanodan 2 adet ezginin “na” veya bir başka hece ile tekrarı,
 • 2 adet çift sesin dikey ( aynı anda) şekilde basılması ve “na” veya bir başka hece ile ayrıştırılarak tekrar edilmesi.
 • Piyanodan 3 sesli uygu (akor) yani aynı anda basılan 3 sesin “na” hecesi veya bir başka hece ile ayrıştırılarak tekrar edilmesi.
 • Bağlama veya Tamburdan işitilecek jüri tarafından belirlenen adet miktarı kadar makamsal ezgilerin tekrarı
 • Jüri tarafından verilen ritim kalıplarının el çırparak veya kalem vb. cisimlerle masaya vurarak tekrar edilmesi