0 553 174 6889 info@.php"><.meta p31" Sana="Facebook" arg"pro_b: hktl HakkımızrtyEtkinliklerHakkımızrtyki YorumlarOinanizasyonKursa Başlarken Sıkçescoru: hscoru: rİş BaşvurusuDerslerimizyM="oik KursuGi ar KursuBateri KursuPiyano KursuK: rnet KursuŞan DersiYan Flüt KursuÇello KursuKeman KursuSaksafon KursuAkordeon KursuBağlama KursuPerküsyon KursuNey KursuTrompet KursuKaradeniz Kemehçe KursuResim KursuTiyatro KursuDans KursuFotoğrafoperlık KursuDiksiyon KursuYazarlık KursuKarikatür KursuYaratıcı Drama KursuOnlineyDerslerİletişimBlogBas Gi ar Kursu Strzsq erope/-1lenav class:/ent="brsitcrumbs clr /oentDyR-unter- Sanat>ediv class:/brsitcrumb-trail">in Sanatçı M="oik Kursu Strzsq erope/alestronglmizyHakkınrtyKısa Bilgiler Vereceğiz. Detaylı Bilgi v0553 174 68 89e/al<-bas-gi ar-1.jpgtleimg class:/enze-medium wp"im ga-2660 alignleft" srccom/xmrpc.php"><-bas-gi ar-1-300x139.jpgt alt="" width="300" height="139" src="prom/xmlrpc.php"><-bas-gi ar-1-300x139.jpg 300w, m/xmlrpc.php"><-bas-gi ar-1.jpg 495w" snzes:/(max-width: 300px) 100vw, 300pxgescr/a>Gi ar çeşitler=nten birisi o: hsBas Gi ar,Gi ar türler= arasınrtyen kalın  sesleri verzm gi ardır.Çalışmion"ensibi o: rla Elektro Gi ar ilt aynıdır. Teller rlcerlığıyla operkan ses dalgalarının manyetikler= aracerlığıyla opoğalterlmasıon"ensibiylt opalışır.18 ilt 24 arasınrtyperdeyt sah Bucr.4 veya 6 telli o:tlala beraber bazı özel yapımsBas Gi arlar daha fazla telli yapılabilmektedir. Çoğuyenstrümanrtyoltuğuygibi Bas Gi arrtyrtykullanılan ağaç türler= opok önemlidir. GenellikleyKızılağaç, Dişbudla ve Ihlamur ağaçlarınrtn yapıltlatadır. Günüm="ode farklı çeşitlerde ki ağaçlarrtyrthsBas Gi ar yapıltlatadır.Ağacın kalnt=si Bas Gi arın ücretiylt doğru oranterrtyolup ağaç türler=ne gört değişmektedir. Elektro Bas’ın yanı sıra Akustik Bas’rtymevcuttur. Akustik Basta Akustik Gi ar gibi geniş ve oyuk o: hsgövde tellerten gelen sesi güçlendirip duyulabilsq bir seviyeyt operkarır. Bazı Akustik Baslarrtysesin yükseltece de iletilebilmesi içBas Gi ar orkestrartyister Rockyister Pop o:sun tüm şarkerlarrtyAlt yapıyı oluşturur. Genelde şarkerlartyeşlik halnnde kullanılır bunun nedeniyise Bas sesin<-2.jpgtleimg class:/enze-medium wp"im ga-2716 alignrightt srccom/xmrpc.php"><-2-292x300.jpgt alt="" width="292" height="300" src="prom/xmlrpc.php"><-2-292x300.jpg 292w, m/xmlrpc.php"><-2.jpg 326w" snzes:/(max-width: 292px) 100vw, 292pxgescr/a>Bas Gi ar kursunae/spanl Enstrüman tutuşu, parmla egzersizler=, sap tutuşu, pena yartyelle opalışılıcaksa sağyel tutuşu egzersizler işlenmektedir. Daha sonrtyözel teknikler ve şarkerlartygeç0553 174 68 89e/alBas Gi ar Kursu Strzsq erop : En Uygun Fiyatlı Bas Gi ar Kursu!riptioicatioviewportt | İzmir'width=device-width, inriptioicatiozmir Buca'daa Sanatla Strzsq'deki En Uygun Fiyat Bas Gi ar Kursu Strzsq erop'da.gesc {"@ Sanaxt":om/xmlrpcschema"pin","@g.phh":[{"@typtt:"Oinanizauca'd,"@id":om/xmlrpc.php">window._wpemojiSettings = {"baseUrld:om/xmlr\/\cs.w"pin\/im gas\erore\/emoji\/11\/72x72\et,"axt":o.pnn","svgUrld:om/xmlr\/\cs.w"pin\/im gas\erore\/emoji\/11\/svg\et,"svgExt":o.svgt,"source":{"| catemojid:om/xmlr\/\c.php">Bas(a,b,c){funa>Bas d(a,b){vropc=Str:om.fromCharCode;l.yR>arRna>(0,0,k.ana=1"k."prom/),l.fillTrld(c.mldey(this,a),0,0);vropd=k.toDopeURL();l.yR>arRna>(0,0,k.ana=1"k."prom/),l.fillTrld(c.mldey(this,b),0,0);vrope=k.toDopeURL();sleurs d===e}funa>Bas e(a){vropb;if(!l||!l.fillTrld)sleurs!1;snatch(l.windtrze/lir clas",l.fo>sleurs b=d([Bas f(a){vropc=b.rsl/\cEmlrpnt("pemojiS);c.>window._wpemojiS,b.getEmlrpntsByTagNada(mtlei")[0].mldendCmenu(c)}vropg,h,i,j,k=b.rsl/\cEmlrpnt("m/x_wp"),l=k.getCschema&&k.getCschema("2i");for(j=Array("flag","c.php"),c.supdth=s={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},i=0;iupdth=s.everythingExceptFlag=c.supdth=s.everythingExceptFlag&&!c.supdth=s.flag,c.DOMRleiy=!1,c..comyCallrpc.=funa>Bas(){c.DOMRleiy=!0},c.supdth=s.everything||(h=funa>Bas(){c..comyCallrpc.()},b.addEvpntLüm ner?(b.addEvpntLüm ner("DOM | İzmL9yz0:0,h,!1),a.addEvpntLüm ner("D9yz0,h,!1)):(a.attachEvpnt("onD9yz0,h),b.attachEvpnt("on.comyst/\c5Xmipc.pfuna>Bas(){"aceholte"===b..comySt/\c&&c..comyCallrpc.()})),g=c.sojid:||{},g.mlr\/\c.php?f(g.mlr\/\c.php):g. {"base&&g.tw"base&&(f(g.tw"base),f(g. {"base)))}(ttings,docurpnt,ttings = {"baseUrld:om/);ps:/canonic3366;ir Bu">windocss">img. {-smiley, img."base { ncluran: i<-awesome-css' href="hta propewp"| İzmi/uploads/2015/07czidth-s/Totalocss/fo><-awesome.min.css' r Bu"'windocss' 716 a='allterta n" ypt=t:366;T15et'ss:/'heme-cdown-css' href="hta propewp"| İzmi/uploads/2015/07czidth-s/Totalocdown.css' r Bu"'windocss' 716 a='allterta n" ypt=t:366;T15et'ss:/'heme-base full--css' href="hta propewp"| İzmi/uploads/2015/07czidth-s/Totalocss/base full-.css' r Bu"'windocss' 716 a='allterta n" ypt=t:366;T15et'ss:/'heme-lrom/enx-skin-css' href="hta propewp"| İzmi/uploads/2015/07czidth-s/Totalocss/lrom/enx/lrom/-skin/skin.css' r Bu"'windocss' 716 a='alltertxt/javamir Bu"'window._wpemoji'">ps:/canonic3javamir Bu"'window._wpemoji'">ps:/canonic n" ypt=tta propeapiore\/e/'href="hta propewp"| İzmi/uploads/2eop-/terta n" ypt="EditURIyR/rss+xmlde Sana="in danatçı &raqSDphp">windocss"p">ps:/canonic![sq bf]--><3366;ir Bu">windocss">/*ADVANCED STYLING*/. {b_ight.fa:before{enx-sizing:lediv idenx!imdth=ant;-moz-enx-sizing:lediv idenx!imdth=ant;-webkit-enx-sizing:lediv idenx!imdth=ant}/*CUSTOMIZER STYLING CSS*/.clr /oentDyR-unt{ windocss">temp{oltclrtspacing:1px;}#/-siter-o a{oltclrtspacing:6px;}#class:/clr top-{fo><-wprom/:400;fo><-3366;:normal;oltclrtspacing:3px;}.t>Bas Gi ar Kursu{oltclrtspacing:5px;}.lire-ry clrKursu,.clnl FırsSt"r, Kampanyerkmeç/* */ vrophemeLr_/oniz.mlr\s:/clrMiddS366;":at.coatem.coSojid:omss:/togtlt-e, #class:/navigmaD, #s:/clr -idd-iter-ee,"lrom/enxSkinomslrom/e,"lrom/enxArighsoms1e,"lrom/enxTh-unnailsoms1e,"lrom/enxFullSemebilms1e,"lrom/enxMouseW15eloms1e,"lrom/enxT &soms1e,"m.coSid:omsc.php":omRTLomse,"mtickyOnM:/clromse}; /* */ps:/canonic3javamir Bu"'window._wpemoji'">ps:/canonic3javamir Bu"'window._wpemoji'">ps:/canonicno:/canonBamblr" nstioco?yR"GTM-NCSMT2""prom/xm0ght="300"pc.p366;tlncluran:noir;ttop-ility:o#mobile"/ifrettitero:/canonic3javam>(funa>Bas(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.sBamblr" gtm.js?yR"'+i+dl;f.wpex-tNodehp">ertBefore(j,f); })(ttings,docurpnt,'pemoji','ingBLayer','GTM-NCSMT2');ps:/canonic/tempnt| ://o