Bağlama Çeşitleri

Bağlama Çeşitleri Nelerdir?

bağlama çeşitleriAnadolu ezgilerinin ve türkülerin simgesi haline gelen Bağlama Anadoluya Orta Asyadan gelen atası KOPUZ olarak bilinen enstrümandır.Kopuz mızraplı sazların atası olarak bilinmektedir.Orta Asyadan gelen bu enstrüman ilk zamanlar küçük boyutlarda iken toplumların ve kültürlerinin gelişmesiyle günümüz ebat ve boyutlarına ulaşmışlardır.Bağlamanın başlıca şu çeşitleri vardır

Ücretsiz Bağlama Deneme Derslerimiz için bize 0533-014-23-94 numaradan ulaşabilir yada whatsapp  dan mesaj atabilirsiniz.

-Meydan Sazı

Sesin yüksekliği dolayısıyla rahatça meydan da çalındığı için meydan sazı denmiştir,12 telden oluşmaktadır. Bağlama çeşitleri arasında en büyük olanıdır.La sesine akord edilir. Oldukça sade çalınır.Genelde kalın bam telleri kullanılır.

-Divan Sazı

Meydan sazına göre daha küçük olan bağlama çeşitidir. 9 veya 7 telli olarak kullanılır.Tok ve mistik bir sesi vardır.Uzun hava açılışlarında kullanılmaya çok uygundur genelde üçerli takımlar halinde dokuz teli bulunur. Alt tellere re’ye, orta teller sol ve üst teller do’ya akord edilir.

-Çöğür

Çöğür, bağlama ailesinin en kıdemli çalgılarından sayılır. Divan sazı’na yakın büyüklükte, 9 ya da 6 tellidir. Akordu alt iki tel (La) orta iki tellerin birisi (La) diğeri ise (Re) üst teller ise (Sol) sesine akort edilir.Çöğür ile dinsel temalı ezgiler çalınır.

-Bağlama

Bağlama ailesini adını veren temel sazdır.17 veya 24 perdesi bulunmakta, 6 yada 9 tel takılmaktadır.Alt telleri La sesine göre akord edilmektedir.Orta ve üst teller genelde hangi usulde çalınıyorsa o usule göre akord edilmektedir.Karadüzen,abdaldüzeni gibi düzenleri bulunmaktadır. Bu düzenler farklı akord sistemlerini içerir.

-Bozuk

Bağlama ebatlarındadır. 15 veya 18 perdesi bulunmaktadır. 3’erli gruptan 9 teli bulunmaktadır.Ortaya iki sarı ve bir ince çelik tel üste ve alta ise birer kalın sarı ve ikişer çelik tel takılır. Sarı teller çelik tellere göre bir oktav daha pes akort edilir.Genellikler ülkemizin batısı ile güneyinde bilinmektedir.Akord sistemi ise aşağıdan yukarıya La-Re-Sol’dur

-Aşık Sazı

Normal bağlamaya göre sapı daha kısadır. 13 veya 15 perdesi bulunmaktadır.Normal bağlama ile arasında pek fark yoktur.Halk ozanlarının yani aşıkların çaldığı saz olduğu için bu ismi almıştır.

-Tanbura

Bağlamaya göre daha küçüktür.Divan sazının curası olarak bilinir.Bağlamadan da dört ses daha tizdir. Alt(Re) orta(Do) seslerine akort edilir.

-Cura

Bağlama çeşitleri arasında en küçük olanıdır.Yörük halk çalgılarındandır. Genellikle altı, beş, dört ya da üç tellidir. İki telli curalar da vardır. Bu curaların alt teli “la”, üst teli “re” sesine ayarlanmıştır.Sapları kısa olduğu için curalarda az sayıda perde bulunur. Cura mızrapla yada tellere parmakla vurularak çalınır. 7 ile 16 perde arası değişen 3 veya 6 teli bulunmaktadır.Bağlama ve Bozuk düzenlerine akort edilir. İki telinin akort düzeni alt tel(La) üst tel(Re) dir. Oyun havalarının kıvrak ve hareketli çalınış biçimine uygun bir çalgıdır.

-İki Telli Saz

Anadolunun en eski saz çeşitlerindendir. Mısır ve Yunanistan gibi komşu memleketlerde geçen yüzyılın sonralarına kadar kullanılmakta devam etmişlerdir. Yunanistan’ın halk dilinde “iki telli” saz kelimesi kitelis şeklini almıştı.Çiftetelli oyununa adını vermiştir.