Akustik Piyano ve Dijital Piyano Farkı

İki Piyano Türünün Gelişimi

Piyano dünya sahnesine ilk olarak 1700’lü yıllarda İtalyanın Floransa şehrinde ortaya çıkmıştır. Ancak her enstrümanda olduğu gibi piyano da günümüzde ki haliyle ortaya çıkmamıştır. Zamanla gelişerek, virtüözler ve araştırmacılar tarafından eklemeler ve çıkarmalar yapılarak günümüze gelmiştir. Ancak kimi kaynaklarda net olarak belirtilir ki akustik piyano müziğin atasıdır ve piyanonun gelişimi müziğin gelişimi ile doğru orantılıdır.

on numara

Piyanonun gelişiminde ve çeşitlenmesinde ki en önemli etken hiç şüphe yok ki teknolojinin gelişmesidir. Teknolojinin gelişimiyle birlikte piyanoda pek çok değişiklikler oluşmuştur. En büyük gelişim şüphe yok ki dijital piyanonun ortaya çıkmasıdır. Dijital piyano akustik piyanoda ki elde edilen seslerin dijital sisteme kaydedilerek elde edilmesiyle oluşur.

Dijital piyanoların ortaya çıkması dünyada büyük yankı yarattı. Akustik piyanolar günümüzde olduğu gibi geçmişte de oldukça pahalıydı bu sebeple bir piyano bulundurma zenginlik göstergesi idi. Dijital piyanoların ortaya çıkışıyla artık piyano her eve girebilecek kadar ucuz olabilecektir.

Akustik piyanolarda sesler tamamen doğal  yollarla yani teller aracılığında titreşimle elde edildiği için yapımı oldukça zor, zahmet gerektiren ve özel malzeme isteyen bir enstrümandır. Ancak dijital piyanoların ortaya çıkması ile harcanan emek ve malzeme kalitesinden tasarruf edilmiş, fiyat düşmüş ve artık sıradan halk da piyano çalmaya başlayabilmişti.

Dijital piyano ortaya çıktığında her kesim tarafından olumlu tepki almadı. Kimi virtüözlere göre piyano artık bozulmaya yüz tutmuş ve büyüsü kaçmıştı. Bu görüş uzun süre devam etti ancak daha sonra müzik dünyasında ki önemli markaların yaptığı dijital piyanolar ile aralarında ki fark minimuma indirilmeye çalışıldı

Akustik Piyano ile Dijital Piyano Arasındaki Farklar

  • Akustik ve dijital piyano arasında en ilgi çeken ve üzerinde en çok çalışılan fark tuşe ve ses tonu farkıdır. Ne yazık ki en iyi dijital piyanodan akustik piyano tadında bir ses almanız zor olacaktır. Ancak akustik piyanonun ses bakımından dezavantajı akord sorunudur. Akustik piyano telli bir enstrüman olması bakımından dış etkenler bağlamında akordu kaçabilmektedir. Bu etkenler arasında nem, ısı gibi basit unsurlar bulunmaktadır. Dijital piyanoda ise bu konu tamamen teknik servisi ilgilendiren bir konudur.
  • Bir diğer önemli fark ise çalışma rahatlığıdır. Akustik piyanoda ses doğal unsurlarla elde edildiği için kısılamaz ancak dijital piyanolarda ses kontrolü yapabilir, gece komşularınızla ilişkinizi sağlıklı tutabilirsiniz.
  • Akustik piyanonun özellikle kuyruklu piyano oldukça fazla yer kaplamaktadır. Evinizde bu piyanoyu barındırabilmek için salonunuzun önemli bir kısmını gözden çıkarmanız gerebilir. Dijital piyano ise son derece ergonomiktir.
  • Diğer önemli bir konu ise tuş ağırlığı ve hassasiyetidir. Dijital piyanolarda bu durum fiyatına göre değişmektedir. Fiyat arttıkça tuş hassasiyeti akustiğe yakın konuma gelmektedir. Ancak kimi araştırmacı ve virtüözlere göre dijital piyanolar asla akustik piyanoların tuş hassasiyetine ve tonuna erişemeyecektir.