Yaratıcı Drama kursu İzmir sayesinde çekingenliğinizi üstünüzden atıp, bambaşka bir insan olma yolunda ilerlemeye başlayacaksınız!

Ücretsiz Drama Kursu Deneme dersi için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Numaramız: 0507 314 36 64


1980’li yıllardan sonra dramatizasyon kavramından daha çağdaş bir anlama bü­rünen ve eğitimde bazı derslerin amaçlarının daha etkili uygulanmasındaki yön­temsel işlevini aşarak başlı başına bir disiplin haline gelen eğitimde drama kendi bileşenlerine, ögelerine sahip farklı bir eğitim ve sanat alanıdır. Aynı zamanda bir öğretim yöntemidir.


Çocuklar da yetişkinlerin yaşadığı dünyada yaşamaktadırlar ve onların da yetişkinler gibi duyguları düşünceleri ve tarzları vardır. Bunların oluşumunda hiç kuşkusuz çevresindeki yetişkinleri örnek alırlar. Oysa çocukların yetişkinleri örnek almasından çok yaşam konusunda deneyime ihtiyaçları vardır. İşte bu noktada çocukların en çok yaptıkları şey oyun çok önemli bir yere sahiptir. Çocuklar yaşama dair birçok şeyi oyun oynarken öğrenirler ve bu öğrenmeler yaparak-yaşayarak olduğu için de son derece etkili ve kalıcı olmaktadır.


Araştırmacı Arthur T. Jershild çocukların oyun sırasında oyunlar aracılığıyla kendi güçlerini sınadıklarını atılıma giriştiklerini kendi çizdikleri sınırlar içinde rekabet ettiklerini oyunda kaybetseler bile bunu kabullendiklerini bu nedenle oyunların toplumsallaşma sürecinde önemli etmen olduğunu vurgulamaktadır.


Dolayısıyla yaratıcı drama oyunlar kurarak çocuğa yaşantılar yoluyla yeni durumlara ve olaylara sağlıklı tepki vermesi ya da uyum sağlaması konusunda yardım etme sürecidir. Bu bakımdan yaratıcı drama çocuğun oyunlar yoluyla edindiği yaşama dair deneyimlerin doğru ve yerinde deneyimler olması için kontrol altında önceden tasarlanmış ve bu konuda deneyimli kişiler tarafından yönlendirilerek yapılan bir etkinlik olmalıdır.


Burada atlamamız gereken  bir nokta olarak  yaratıcı dramanın sadece çocuklara özel bir dal olmadığı durumudur. Her ne kadar çocuklar  üzerindeki ve etkileşim ve gelişimlerinde çok önemli etkilere sahipse de Sanat merkezimizde  ki profesyonel  hocalarımızın  katkılarıyla  geliştirilen programlar doğrultusunda, çocuk, genç ve yetişkinlerin özel durumlarına göre belirlenip ayarlanmaktadır.


Dolayısıyla yaratıcı drama alanında amaç, var olan duyguların, düşüncelerin yani iç dünyanın dışa vurumunu en doğru biçimde sağlamaktır. Bu anlamda yaratıcı drama kursu İzmir Buca almak istiyorsanız yaşınız önemli değil .