Notalar Nasıl Kolayca Okunur?

Nota müziğin alfabesi olarak ortaya çıkmış ve müziğin okunmasında evrensel bir dil olarak yer almıştır. Nota müziğin dilidir. Nota sistemi ile melodilerinizi kaleme dökerek ölümsüzleştirebilirsiniz. Eski dönemlerde özellikle teknoloji daha gelişmemişken bir çok sanat eseri kulaktan kulağa gezerken kaybolmuş melodiler tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştür. Nota sisteminin gelişmesiyle müzik tarihi için inanılmaz derecede önemli olan eserler günümüze kadar ulaşmıştır. Bu açıdan ele alındığında nota sisteminin müziğe kattığı önemi cümlelerle anlatılamayacak kadar çok olduğunu fark edebilirsiniz.

nota nasıl okunur

Nota dünyada ki tüm müzisyenler tarafından bilinen bir sistem değildir. Zira nota sistemi müzik yapmak için illa ki gerekli olan bir şey değildir. Ama şu bir gerçektir ki nota bilmek müzikte önemli bir prestijdir. Bilindiği halde tüm avantajlar sağlayan öne çıkmanıza neden olan ve eserleri çalmanıza neden olan önemli bir etkendir.

Nota içeriğine bakıldığında evrensel bir alfabedir. Nota bilmek size evrensellik katacaktır. İnsanlar dünyayı dolaşırken birkaç dil bilmesi gerekebilir ama müzik tüm dünyada sadece bir dil kullanır. O dili bilmek hem dünya müziğinde hem de kendi müziğinizin gelişiminde ve yayılmasında önemli bir katkısı olabilir.

Peki nedir bu nota sistemi ve genelde neden bu kadar korkularak yaklaşılmaktadır? Aslına bakılırsa bunun ana nedenlerinden en önemlisi bireylerin nota temelinin parça parça olmasıdır. Notalar ilk okulda öğrenilir ve orda bırakılır. İlk okulda notaların altına isimlerini yazarak okuyan illaki bir yakınınız vardır. Aslında o an onu yapış amacı masumane bir tam puan almaktır ama İşte bu noktada notanın temeli parçalanır.

Şimdi Nota sisteminden hiç çekinmeden bu sistemi sıfırdan ele alalım.

Nota okuma sıfırdan ele alındığında ve adım adım gidildiğinde aslında oldukça basit bir sistemdir. Basit olarak nota bilmek 7 sesten oluşan Do – Re – Mi – FA – Sol – La – Si – Do seslerinin sembollerini ezberlemek ve süre değerlerini bilmekten geçmektedir.

Daha sonra bu seslerin aralıklarını ele alalım. Bu aralıklar oldukça basittir. Mi/Fa ve Si/Do arası yarım diğer kalan sesler tam aralıktan oluşmaktadır. Daha akılda kalıcı bir şekilde ipucu vermek gerekirse “İ” ile biten notaların yanındaki ile arasında yarım ses vardır. Buna göre diyez ve bemol değerlerini öğrenerek devam edilir.

Porte: Beş yatay çizgi ve dört aralıktan meydana gelen, notaların üzerine yazıldığı şekle denir ve dizek olarak da adlandırılabilir.

Sol anahtarı: Portenin ikinci çizgisinden başlayan, sağa doğru daire çizerek yukarı çıkıp, tekrar aşağıya inen şekle sol anahtarı denir. Başladığı çizgiye sol adını verir.

Notaların dizek üzerinde yerleri ise şu şekildedir.

Çizgi üzerinde;

  • Alttan birinci çizgi üzerindeki nota Mİ
  • İkinci çizgideki nota SOL
  • Üçüncü çizgideki Sİ
  • Dördüncü çizgideki RE
  • Beşinci çizgideki ince FA

 

Aralıklarda;

  • Alttan birinci aralıktaki nota FA
  • İkinci aralıktaki nota LA
  • Üçüncü aralıktaki nota DO
  • Dördüncü aralıktaki nota “Mİ (İnce) “

Nota eğitiminin adım adım giden ve giderek çoğalan bir eğitim olduğu unutmayınız. Nota eğitimini kolaylaştıran en önemli püf noktası her aşamanın atlanmadan anlayarak geçilmesidir. Aksi durumda kaçırdığınız bir bilgi ilerde nota sisteminde bir konuyu anlamamanıza ve sıkılıp bırakmanıza neden olacaktır.