Gitar Nasıl Akord Edilir?

Gitar Nasıl Akord Edilir yazımızda gitarı elinize ilk olarak aldığınızda yapmanız gereken her teli doğru sese ayarlama işlemini nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağız.

gitar-nasıl-akord-edilir
Akord Nedir? Akord / akort etmek nedir?

En basit anlamıyla akord bir enstrümanın çalındığında istenen notayı vermesi için enstrümanın ayarlanması işlemidir. Tüm enstrümanlarda olduğu gibi gitarı da akordlu çalmak oldukça önemlidir. Parmak alıştırması yaparken dahi gitarınız akordlu olmalıdır. Bu sayede seslere alışıp kulağınızı geliştirebilirsiniz. Akordlu bir gitarda çalışmak eğitim sürecinizi hızlandırarak ilerlemenize oldukça katkı yapacaktır.

Sağlıklı bir kulak gelişimi için gitar akordunuzun tam olması oldukça önemlidir. Gitarda doğru perdeye basmak kadar bastığınız perdeden doğru sesi çıkarmak daha önemlidir. Bu da akordun tam olmasıyla mümkün olacaktır. Başlangıç seviyesinde alıştırmaları akordlu bir şekilde yapıp doğru seslere alıştığınız takdirde ileri ki seviyelerde çalışmalarınız hem daha kolaylaşacak hem de oldukça zevki bir hal almış alacaktır. Solo atarken veya doğaçlama yaparken akordlu gitarla çalışmanın faydalarını göreceksiniz. Akortsuz bir gitarla çaldığınız şeyler zaten güzel duyulmayacak, sizi dinleyen kişilerse gitar çalamadığınızı düşünecektir.

Çeşitli Gitar Akord Sistemleri Bulunmaktadır.

Gitar akordları sadece tek bir akord çeşidinden oluşmamaktadır. Yapılan müzik türlerine göre pek çok çeşitleri vardır. Bunların arasında en klasik olan ve en çok kullanılan kalından inceye doğru Mi – La – Re – Sol – Si – Mi akord sistemidir. Şarkıların geneli bu akord sistemine göre yapılmaktadır. Bunu dışında yapılan müzik türlerine göre değişen akord sistemleri de bulunmaktadır. Örneğin Blues Müziğinde genellikle Sol Akord sistemi kullanılmaktadır. Sol Akord sistemi yukarıdan aşağıya doğru Re – Sol – Re – Sol – Si – RE seslerine göre akord edilir.

Gitar Nasıl Akord Edilir?

Gitar akordlama kulakla yapılmanın yanında Tuner aletleriyle yapılmaktadır.Bu aletler müzik dükkanlarında bulunmaktadır. Ayrıca akıllı telefonlarda Tuner programları bulunmaktadır. Bunlar yardımıyla da gitarınızı akord edebilirsiniz. Bunun dışında Gitar üzerinden de Akord edebilirsiniz.

Gitar Kendi İçinde Akortlamak
Öncelikle en üst tel olan mi telini piyano ya da başka bir müzik aletinden alacağımız mi sesiyle eksiksiz olarak akord etmeliyiz, ya da kendi başımıza çalacaksak başka bir müzik aleti yoksa ve ses alabileceğimiz bir enstruman yoksa gitarı kendi içinde akortlayıp en üst teli doğru kabul etmeliyiz.

6. Tel’in Akordu İçin 5. tel’i çaldığınız da alacağınız la notası ile, 6. tel 5 perdeye basacaksınız, 6. tele ait gitar burgusunu sıkıp ya da gevşeterek, sesler aynı olana dek çevirin. 4. telin akordu için 5. tel 5. perdeden örnek alacağız re notası ile, 4. tel’i akord edebilirsiniz. 3. telin akordu için 4. tel 5. perdeden referans alacağız sol notası ile, 3. tel’i akord edebilirsiniz. 2. Telin akordu için 3. tel 4. perdeden referans alacağız si notası ile, 2. tel’i akord edebilirsiniz.1. Tel’in akordu İçin 2. tel 5. perdeden referans alacağız mi notası ile, 1. tel’i akord edebilirsiniz.

Tuner Kullanarak Akort Etmek
Ya da tuner yardımıyla akord etmek isterseniz, her telin bir nota ve her notanın bir harf karşılığı vardır. Notalar kalın telden ince tele doğru mi la re sol si mi şeklinde sıralanır, bu notalara karşılık gelen harfler ise e a d g b e şeklindedir.

Tuner, bir ses algıladığında bu sesin hangi notaya karşılık geldiğini gösterir, akord yaparken de en üst telden / en kalın telden en ince tele e a d g b e notalarına karşılık gelecek şekilde akord yapmalısınız.

Akord Yaparken Telleri Koparmamaya Dikkat
Akord yaparken telleri çok sıkmamız kopmasına sebep olabilir bu sebeple garanti olsun ve telleri koparmayalım diye internetten örneğin Youtube a girip Guitar Tune yazıp gitar tellerinin seslerini tek tek duyup bir teli ne kadar sıkmamız gerektiğini de kontrol edebiliriz, böylelikle telleri akord ederken yanlışlıkla gitar telini de kopartma riskimiz azalmış olur.

Diğer yazılarımızda keman akordu nasıl yapılır onu da anlatacağız, akordlu müzik aleti çalmak çok önemlidir, lütfen akord etmeyi bol bol pratik edin ve ilk önce akord nasıl yapılır iyice öğrenin.